Naituro na natin ang Unang Patakaran sa Paghawak, ngayon linggo ang ating ipapaalala sa ating mga anak ang ikalawang PATAKARAN SA PAGHAWAK:

2. Magsabi ng “HUWAG” o “AYAW KO” kung ikaw ay gustong hawakan sa maseselang bahagi ng iyong katawan o gustong ipahawak sa iyo ng isang tao ang maselang bahagi ng kanilang katawan .