Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Treatment: Activities

Psychosocial Activities: Ang Aking Sariling Karanasan

Sa panahon ng “pandemic” ang tanging magagawa lang natin ay pumirmi sa bahay at panatilihing malusog ang ating mga katawan. Hindi madali ang pumirmi sa bahay dahil sanay tayong pumapasok sa paaralan, nakikipag –kita sa mga kamag-anak at kaibigan at gawin ang mga nakasanayan na natin. Ginawa ng CPTCSA ang mga gawain na ito para makatulong sa iyo na magkaroon ng mapagkaabalahan para maka-iwas sa pag-iisip ng negatibo, pagkabalisa, pagiging iritable at iba pang di magagandang pakiramdam.