Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

What’s New

Covid-19 Flyer

Everyone has the right to feel safe all the time. We want you to keep safe during the Covid-19 pandemic, but we also want you to keep safe from physical and sexual abuse.

Tagalog Covid Flyer | English Covid Flyer


Unang Patakaran Sa Paghawak

Unang patakaran

Hindi kailanman tama sa isang tao na hawakan, tingnan at pag-usapan ang maseselang bahagi ng iyong katawan maliban kung ito ay para sa kalinisan at kalusugan mo

CPTCSA Helpline

cptcsa-helpline

CPTCSA is now offering a “FREE MENTAL HEALTH SUPPORT” to those in need of emotional assistance, guidance and support.