Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

What’s New

Covid-19 Flyer

Everyone has the right to feel safe all the time. We want you to keep safe during the Covid-19 pandemic, but we also want you to keep safe from physical and sexual abuse.

Tagalog Covid Flyer | English Covid Flyer


Kaya Ko Activity for October

Kaya ko FOR BOYS october

This month, think about the resilience of the Filipino people in general and males in specific, with a focus on how you can empower male survivors who are struggling.

Psychosocial Activities – Week 16

16

Balikan natin ang Gawain 22 ang “Kahon ng Pag-aalala” maari mo bang kuhanin ang kahon na ito, buksan ito at isa-isang buklatin ang mga inalala mo sa nakaraang buwan. Basahin muli ito at sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno: Ano ang pakiramdam mo noong inaalala mo ang bagay na ito? Iniisip mo pa ba […]