Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Galit

Sa mga magulang at taga pag alaga, ngayong lingo ay aalamin naman natin kung paano ipakita ng anak natin ang damdaming GALIT. Alamin din natin sa kanila ano ang mga bagay ang nakapagpapagalit sa kanila at sinu sino ang mga taong nakapagpapagalit sa kanila