Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Malungkot

Sa mga magulang at taga pag alaga, sa pagpapatuloy ng ating gawain para sa pagkilala sa mga pakiramdam, ang susunod natin ay ang damdaming MALUNGKOT kasama ng inyong anak, mag isip ng mga pamaraan kung paano ipapakita na siya ay malungkot, alamin din natin kung ano mga bagay na nagpapalungkot sa kanya at sinu sino yung mga na nagpapalungkot din sa kanya