Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Pangatlong Patakaran Sa Paghawak

Ang Ikatlong Patakaran sa Paghawak na kailangan ipaalala sa ating mga anak ay:

3.  Anumang oras na nakaramdam ng hindi ligtas na paghawak mag sabi ng HUWAG o AYAW KO! at ipag tapat ito sa pinagkakatiwalaang nakakatanda