Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 13

Kumusta ka na? Sa loob ng apat na buwan anu-ano na ang mga bagay na natutunan mo? Maari mo bang ilista?

Sa linggong ito ay balikan natin ang gawain na “Tala-arawan ng Pasasalamat” o “Gratitude Journal”. Sana ay natulungan tayo ng gawain na ito upang magpasalamat na kahit may pandemya ay patuloy pa din tayong nabubuhay at pasalamatan ang mga biyaya na nakakamit natin sa araw-araw.

  • Maari mo bang isulat o iguhit ang mga bagay na pinagpapasalamat mo na magandang naidulot ng pandemya sa iyo at sa iyong pamilya?
  • Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon araw na ito?

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.