Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 5

Matatapos na naman ang isang buwan at nasa ika-limang linggo na tayo ng pagbabahagi sa inyo ng mga iba’t-ibang gawain, kumusta ang mga gawain na ito. Sana ay nakatulong ang mga ito sa’iyo upang mas makilala mo pa ang iyong sarili at maibsan ang pagkainip sa panahon ng pandemic.

Sa linggong ito ay magbibigay pa din kami ng ilang gawain na maari mong gawin kapag nakakaisip at nakakaramdam ka ng hindi maganda. Ilabas muli ang kwaderno mo, ilang papel at pansulat.

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.