Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 8

Sa loob ng tatlong buwan na pananatili natin sa bahay ay marahil na nasanay na tayo sa “new normal” na tinatawag. Ano ang pinaka-importanteng bagay na natutunan mo?

Sa linggong ito muli uli kaming magbibigay ng mga gawain sa iyo, ngayon naman tungkol ito sa Kwento ng Buhay mo. Subukan nating ibahagi ang isang kwento at tutulungan ka ng ibang mga gawain kung paano mo maiintidihan ang mga pinagdaanan mo sa buhay.

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com. Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.