Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Unang Patakaran Sa Paghawak

Noong nakaraang linggo, napanood natin ang maikling vidoe tungkol sa Personal Safety Lesson. Ngayon naman ituturo natin sa mga bata ang isang uri ng patakarang pangkaligtasan para sa proteksiyon laban sa pang aabusong sekswal, ito ang tinatawag na Mga PATAKARAN SA PAGHAWAK. Maari natin itong ulit ulitin sa kanila bilang paalala. Narito ang Unang Patakaran sa Paghawak:

  1. Hindi kailanman tama sa isang tao na hawakan, tingnan at pag-usapan ang maseselang bahagi ng iyong katawan maliban kung ito ay para sa kalinisan at kalusugan mo. Hindi rin tama na ipahawak, ipakita at pag usapan ang maseselang bahagi ng kanilang.