Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Church Activities – Lesson 1-2

Week 2

God created me, God created my whole body (including my private body parts), mind, feelings and spirit. God’s creation is good. God gave this body to me. MY BODY BELONGS TO ME. Genesis 1: 26-31


WEEK 1

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.