Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Treatment: Activities

Psychosocial Activities: Ang Aking Sariling Karanasan

Sa panahon ng “pandemic” ang tanging magagawa lang natin ay pumirmi sa bahay at panatilihing malusog ang ating mga katawan. Hindi madali ang pumirmi sa bahay dahil sanay tayong pumapasok sa paaralan, nakikipag –kita sa mga kamag-anak at kaibigan at gawin ang mga nakasanayan na natin. Ginawa ng CPTCSA ang mga gawain na ito para makatulong sa iyo na magkaroon ng mapagkaabalahan para maka-iwas sa pag-iisip ng negatibo, pagkabalisa, pagiging iritable at iba pang di magagandang pakiramdam.

 


16

Psychosocial Activities – Week 16

Balikan natin ang Gawain 22 ang “Kahon ng Pag-aalala” maari mo bang kuhanin ang kahon na ito, buksan ito at isa-isang buklatin ang mga inalala mo sa nakaraang buwan. Basahin muli ito at sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno: Ano ang pakiramdam mo noong inaalala mo ang bagay na ito? Iniisip mo pa ba […]