Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Psychosocial Activities – Week 23

Ang pag uusapan natin ngayon ay tungkol sa Mga Aktibidad at Kasanayan na makakatulong sa mga bata na makagawa ng Positibong Pakikipag ugnayan, tulad ng pakikipag kaibigan.

Ang pagkakaroon ng mga kaibigan ay isang malaking bagay para sa isang bata. Ang pagbuo ng isang pagkakaibigan ay nakasalalay sa kasanayang pang emosyonal ng bata at pag sasaayos ng sarili at sa kanyang panlipunan.

Ang Magulang ay may gagampanan na isang mahalagang papel sa pag papaunlad ng mga kakayahan na ito.

Halimbawa , maraming mga bata ang nahihirapan makipagkaibigan dahil sa pakiramdam na sila ay nahihiya at nabablisa , pero kung gagabayan ng magulang ang mga bata, matutulungan sila na bumuo ng koneksyon sa lipunan at matulungan silang paunlarin ang kanilang kasanayan sa pag aayos ng sarili.

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.