Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Prevention: Activities

The covid 19 pandemic required us all to stay at home to protect ourselves,our love ones and others from the virus. And during this stay at home, we at CPTCSA would like also to protect your children from physical and sexual violence. Together with your children, here are activities you can do that can help protect them from such abuse.

The activities talks about identifying their private body parts; what is a safe place for them where they can go if someone tries to hurt them; knowing what words they can use (such as NO) when someone tries to hurt them; and who are the people they can ask for help. Each activities also have bible verses to emphasize that God created them (child) and God does not want them to be hurt.

 


Church Activities

week1-2

Church Activities – Lesson 1-2

God created me, God created my whole body (including my private body parts), mind, feelings and spirit. God’s creation is good. God gave this body to me. MY BODY BELONGS TO ME.


Feeling Awareness Activities

galit 2

Galit

Ngayong lingo ay aalamin naman natin kung paano ipakita ng anak natin ang damdaming GALIT.

malungkot 1

Malungkot

Mag isip ng mga pamaraan kung paano ipapakita na siya ay malungkot, alamin din natin kung ano mga bagay na nagpapalungkot sa kanya

nakangiti

Masaya

Mga magulang/ taga pag alaga, ang pag unawa sa ating mga damdamin at kung paano ang reaksiyon ng ating katawan dito ay mahalaga para sa ating kaligtasan.


Patakaran sa Paghawak

patakaran 3

Pangatlong Patakaran Sa Paghawak

Ang Ikatlong Patakaran sa Paghawak na kailangan ipaalala sa ating mga anak ay: 3.  Anumang oras na nakaramdam ng hindi ligtas na paghawak mag sabi ng HUWAG o AYAW KO! at ipag tapat ito sa pinagkakatiwalaang nakakatanda

Unang patakaran

Unang Patakaran Sa Paghawak

Hindi kailanman tama sa isang tao na hawakan, tingnan at pag-usapan ang maseselang bahagi ng iyong katawan maliban kung ito ay para sa kalinisan at kalusugan mo