Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234                E-PERSONAL SAFETY LESSON

Masaya

Mga magulang/ taga pag alaga, ang pag unawa sa ating mga damdamin at kung paano ang reaksiyon ng ating katawan dito ay mahalaga para sa ating kaligtasan. kaya ngayon ang ituturo natin sa ating mga anak ay tungkol sa ibat ibang damdamin at ang mga posibleng tugon nila dito. Sa ganitong paraan tinutulungan natin sila na mapataas ang kamalayan nila sa kanilang damdamin. unahin natin ang damdamin na MASAYA kasama ng inyong anak mag isip ng mga pamamaraan kung paano niya ipapakita na siya ay masaya…