Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 19

Kami po ay nagbabalik upang bigyan muli kayo ng isang gawain. Sana ay nasa mabuti ng kalagayan, maaaring ang iba sa atin ay abala sa paghahanda sa parating na pasukan, meron naman na nagsimula na ang kanilang “online class” at ang iba ay abala sa iba’t –ibang pagpapa-unlad sa sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong kasanayan (skill).

Sa lingo na ito ay dagdagan pa natin ang mga pwede mong gawin kapag ikaw ay nakakaramdam ng hindi maganda.

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.