Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 18

Ating pag-usapan muli ang ating mga nararamdaman, lagi natin tandaan na lahat ng pakiramdam natin ay tama. Ayos lang makaramdam tayo ng saya, lungkot, galit, takot at marami pang iba.

Sa pagkakataong ito ay mag-aya ka ng kaibigan o kapatid upang laruin natin ang “kendi game”, kumuha lamang ng kendi na iba –ibang kulay (tulad ng Nips o M&M ), sa bawat kulay ng kendi na makukuha mo ay magkwento ka lamang ng tungkol sa iyong nararamdaman.

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.