Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 17

Balik aral tayo sa Gawain 21, ito ay ang mga bagay na kaya nating kontrolin at hindi kayang kontrolin. Sana ngayon ay nagawa mo nang huwag masyado isipin ang mga bagay na wala ka control lalo na kung ito ang magdudulot sa iyo ng lungkot, galit o takot. Ituon na lang natin ang ating pansin sa mga bagay na may kontrol tayo at maari itong magbigay sa atin ng kasiyahan, kapanatagan ng loob at makatulong sa iba.

Maari mo bang kuhanin ang kwaderno mo at tignan ang mga naisulat mo? Anu-ano ang mga ito? May gusto ka pa bang idagdag sa mga bagay na naisulat mo?

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.