Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 16

Balikan natin ang Gawain 22 ang “Kahon ng Pag-aalala” maari mo bang kuhanin ang kahon na ito, buksan ito at isa-isang buklatin ang mga inalala mo sa nakaraang buwan.

Basahin muli ito at sagutin ang mga sumusunod sa iyong kwaderno:

  1. Ano ang pakiramdam mo noong inaalala mo ang bagay na ito?
  2. Iniisip mo pa ba o inaalala ang mga bagay na ito?
  3. Ano ang mga nakatulong sa iyo upang mabawasan ang pag-aalala mo?
  4. Meron ka bang mga tao na sinabihan tungkol sa mga inaalala mo? Ano ang sinabi nila sa’yo?

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.