Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 20

Sa lingong ito ay babalikan natin ang pagpapatibay ng iyong sarili sa pamamagitan ng “Self Esteem Jourmal” o “Tala-arawan ng mga Pagpapahalaga sa Sarili”.  Ang gawain na ito ay upang mas lalo natin mapahalagahan ang ating sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa magandang nangyari sa bawat araw. Hindi natin namamalayan minsan na marami pala tayong dapat magandang nagawa sa ating sarili at sa ibang tao sa maghapon.

Ang Gawain sa ibaba ay magsisilbing gabay sa iyo naisulat ang mga magagandang bagay sa araw-araw.

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.