Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 10

May mga pagkakataon sa ating buhay na minsan parang ang hirap mahalin ang ating sarili dahil mas nangingibabaw ang mga hindi magandang pakiramdam at pag-iisip.

Sa linggo na ito ay may hinanda kaming mga gawain para sa’yo ubang patibayin at palakasin ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Sabay –sabay natin diskubrihin ang mga magagandang katangian at kalakasan mo na maaring hindi mo pa alam. Ilabas muli ang iyong kwaderno, mga pansulat at idagdag mo na din ang isang salamin na kasya ang iyong mukha.

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com. Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.