Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 11

Bagong buwan na naman ang haharapin natin. Sana lahat tayo ay ligtas kapiling ang mga mahal natin sa buhay. Masigla at masagana tayo kahit nasa bahay lang at hindi halos lumalabas.

Sa linggong ito ay magbibigay kami ng apat na gawain na patungkol sa “Mindfulness” o pagkakaroon ng kamalayan sa ating paligid. Ito ay makakatulong upang tayo ay makapagpahinga.

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com. Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.