Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 12

Kumusta ? Tatlong buwan din kaming nagbibigay sa inyo ng mga gawain upang mabawasan ang pagka-inip natin sa ating tahanan at mas makilala natin ang ating mga sarili.

Sa linggong ito ay babalikan natin ang iyong mga natutunan mula sa ating mga gawain :

  1. Saan ang iyong ligtas na lugar? Maari mo bang balikan ang iyong ligtas na lugar sa inyong kwaderno?
  2. Kailan ka pumunta sa inyong ligtas na lugar? Ano ang pakiramdam habang nandito?
  3. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na ito?

Paalala:

Maari mo pa din kaming tawagan o sulatan kung gusto mo ng kausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.