Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 6

Bagong buwan, bagong pag-asa para sa ating lahat. Hindi man naging madali pero nandito pa din tayo, nagpapatuloy sa buhay. Nasa ika-anim na linggo na tayo ng pagbabahagi naman sa inyo ng iba’t –ibang gawain. Narito muli ang apat na mga gawain na maari mong subukan at gawin kapag ikaw ay nababahala, nag-aalala o kaya ay balisa.

Ihanda muli ang iyong mga papel, pansulat at ngayon naman ay kumuha tayo ng maliit na kahon.

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.