Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 1

Sa panahon ng “pandemic” ang tanging magagawa lang natin ay pumirmi sa bahay at panatilihing malusog ang ating mga katawan. Hindi madali ang pumirmi sa bahay dahil sanay tayong pumapasok sa paaralan, nakikipag –kita sa mga kamag-anak at kaibigan at gawin ang mga nakasanayan na natin. Ginawa ng CPTCSA ang mga gawain na ito para makatulong sa iyo na magkaroon ng mapagkaabalahan para maka-iwas sa pag-iisip ng negatibo, pagkabalisa, pagiging iritable at iba pang di magagandang pakiramdam.

Para sa mga gawain na ito, kailangan mo ng kwaderno  at pansulat para sa mga gawain. Humanap ng tahimik na lugar kung saan mo pwedeng gawin ang mga gawain (maari mo lamang ito ibahagi sa pinagkakatiwalan mong tao).  Maari isang  gawain lang kada araw ang iyong pwedeng gawin.

Paalala:

Kung ikaw ay may ibang katanungan o gusto mong may makausap / tungkol sa problema mo, maari kang mag-sulat sa amin sa pamamagitan ng email : cptcsa20@gmail.com . Ang iyong katauhan at kwento ay kumpidensyal o “confidential”.