Contact: (632) 8426-7839 | (632) 8985-0234

Psychosocial Activities – Week 2

Kumusta? Masaya kami sa pagbabalik mo website na ito. Sana ay nagustuhan mo ang mga naunang gawain at nakatulong ito para mas maging masigla ang bawat araw mo.

Sa linggong ito ang mga gawain natin ay tungkol sa aking mga damdamin o emosyon. Mahalaga ang pagkilala at pang-tangap natin sa ating mga nararamdaman, lahat ng emosyon ay tama at normal. Naghanda uli kami ng apat (4) na gawain para sa iyo.

Kailangan mo uli ng kwaderno o anumang bagay na nasusulatan, mga pansulat at pangkulay.

Humanap ng tahimik na lugar kung saan mo pwedeng gawin ang mga gawain (maari mo lamang ito ibahagi sa pinagkakatiwalan mong tao).